Home » Sanjay Mittal Bhajan » Sankar Daya Hai Baantate- Shivsankar Bhajan By Sanjay Mittal

Sankar Daya Hai Baantate- Shivsankar Bhajan By Sanjay Mittal

Lyrics: Sankar Daya Hai Baantate

Sankar daya hai baantaate, Bholenath, Bholenath, Bholenath, Bholenath,

Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,
Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Ho pyaar ki tarah, ha ho pyaar ki tarah,
Sankar daya hai baantaate, Sankar daya hai baantaate, Daatar ki tarah,
Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,

Odhe hai mrig ki chhale tilak, sohe hai Chandra bhaal,
Odhe hai mrig ki chhale tilak, sohe hai Chandra bhaal,
Sohe hai Chandra bhaal, ha Sohe hai Chandra bhaal,
Lipte gale mei sarp hai, Lipte gale mei sarp hai,
Galhaar ki tarah,
Lipte gale mei sarp hai, Lipte gale mei sarp hai,
Galhaar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Ho pyaar ki tarah, ha ho pyaar ki tarah,
Sankar daya hai baantaate, Sankar daya hai baantaate, Daatar ki tarah,
Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,

Ganga jata se beh rahi unke hai dekh lo,
Ganga jata se beh rahi unke hai dekh lo,
Ganga jata se beh rahi unke hai dekh lo,
Unke hai dekh lo, ha unke hai dekh lo,
Sang unke bhut pret hai, sang unke bhut pret hai,
Pariwar ki tarah,
Sang unke bhut pret hai, sang unke bhut pret hai,
Pariwar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Ho pyaar ki tarah, ha ho pyaar ki tarah,
Sankar daya hai baantaate, Sankar daya hai baantaate, Daatar ki tarah,
Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,

Kodi nahi khajaane mei, mana ki ek bhi,
Kodi nahi khajaane mei, mana ki ek bhi,
Kodi nahi khajaane mei, mana ki ek bhi,
mana ki ek bhi, ha mana ki ek bhi,
Hai dhan magar daya ka, Hai dhan magar daya ka,
Ambaar ki tarah,
Hai dhan magar daya ka, Hai dhan magar daya ka,
Ambaar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Ho pyaar ki tarah, ha ho pyaar ki tarah,
Sankar daya hai baantaate, Sankar daya hai baantaate, Daatar ki tarah,
Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,

Mukti jo chahte ho toh Kaasi chalo Aman,
Mukti jo chahte ho toh Kaasi chalo Aman,
Mukti jo chahte ho toh Kaasi chalo Aman,
Kaasi chalo Aman,ha Kaasi chalo Aman,
Kyoki waha bhi hai wahi, Kyoki waha bhi hai wahi,
Sarkaar ki tarah,
Kyoki waha bhi hai wahi, Kyoki waha bhi hai wahi,
Sarkaar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Ho pyaar ki tarah, ha ho pyaar ki tarah,
Sankar daya hai baantaate, Sankar daya hai baantaate, Daatar ki tarah,
Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,

Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,
Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Lekin tumhara pyaar bhi ho pyaar ki tarah,
Ho pyaar ki tarah, ha ho pyaar ki tarah,
Sankar daya hai baantaate, Sankar daya hai baantaate, Daatar ki tarah,
Sankar daya hai baantate, Daatar ki tarah,

Check Also

Shiv Rudrashtakam Stotra By Anuradha Paudwal

Shiv Rudrashtakam Stotra By Anuradha Paudwal

Advertisements Lyrics:Shiv Rudrashtakam Stotra Namaamisham-ishaana nirvaanna-rupam Vibhum vyaapakam Brahma-veda-svarupam Nijam nirgunam nirvikalpam niriiham Chidakasham-aakaasha-vaasam bhaje-ham ...