Home » Jagjit Singh » Saawariya Mann Bhaya Re- Saawariya Bhajan by Jagjit Singh

Saawariya Mann Bhaya Re- Saawariya Bhajan by Jagjit Singh

Lyrics: Saawariya Mann Bhaya Re

Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,

Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,

Sohini surat mohini murat, Sohini surat mohini murat,
Sohini surat mohini murat, Sohini surat mohini murat,
Sohini surat mohini murat, Sohini surat mohini murat,
Hridya bich samaya re, hridya bich samaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,

Desh mei dhundha videsh mei dhundha,
Desh mei dhundha videsh mei dhundha,
Anth ko anth na paya re, Anth ko anth na paya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,

Download Meditate - All God Mantra App

Download Meditate - All God Mantra

Kaahu mei Ahmed kaahu mei Isha,
Kaahu mei Ahmed kaahu mei Isha,
Kaahu mei Ram kahaya re, Kaahu mei Ram kahaya re,
Kaahu mei Ram kahaya re, Kaahu mei Ram kahaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,

Soch kahe ek rang piya, Soch kahe ek rang piya,
Soch kahe ek rang piya, Soch kahe ek rang piya,
Jit dhundha tit paya re, Jit dhundha tit paya re,
Jit dhundha tit paya re, Jit dhundha tit paya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,

Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,
Saawariya mann bhaya re, Saawariya mann bhaya re,

Check Also

Ekbaar toh Radha bankar- Krishna Bhajan

Advertisements Lyrics: Ekbaar toh Radha bankar dekho Jai mei sa janti, preet kare dukh hoye, …