Home » Surdas Bhajan

Surdas Bhajan

Ankhiyaa Hari Darsan- Hari Bhajan By Surdas

Lyrics: Ankhiyaa Hari darsan Ankhiyaa Hari darsan kI pyasi| dekhyau chahti kamala nayan kau, nisi-din rahti udasI|| Ae Udhai phiri gaye aaNgan, Dari gaye gar phamsI| Download Meditate - All God Mantra App kesri tilak motin kI mala, vrindavan ke basI|| Kahu ke man ko kou na janat, logan ke …

Read More »