Home » Saraswati Mantra

Saraswati Mantra

Saraswati Mantra

Saraswati Mantra

Lyrics: Saraswati Mantra 1. Saraswati Ekakshar Mantra ऐं॥ Aim॥ 2. Saraswati Dvyakshar Mantra ऐं लृं॥ Aim Lrim॥ 3. Saraswati Tryakshar Mantra ऐं रुं स्वों॥ Aim Rum Svom॥ 4. Saraswati Dashakshar Mantra वद वद वाग्वादिनी स्वाहा॥ Vad Vad Vagvadini Svaha॥ 5. Saraswati Mantra ॐ ऐं नमः॥ Om Aim Namah॥ 6. Saraswati ...

Read More »