Home » Lakshmi Ganesh Mantra

Lakshmi Ganesh Mantra

Lakshmi Ganesh Mantra

Lakshmi Ganesh Mantra

Lyrics: Lakshmi Ganesh Mantra 1. Lakshmi Vinayaka Mantra (लक्ष्मी विनायक मन्त्र) ॐ श्रीं गं सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा॥ Om Shreem Gam Saumyaya Ganpataye Vara Varada Sarvajanam Me Vashamanaya Svaha॥ 2. Lakshmi Ganesha Dhyana Mantra (लक्ष्मी गणेश ध्यान मन्त्र) दन्ताभये चक्रवरौ दधानं, कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रम्। धृताब्जयालिङ्गितमाब्धि पुत्र्या-लक्ष्मी ...

Read More »