Home » Hari Bhajan » Ankhiyaa Hari Darsan- Hari Bhajan By Surdas

Ankhiyaa Hari Darsan- Hari Bhajan By Surdas

Lyrics: Ankhiyaa Hari darsan

Ankhiyaa Hari darsan kI pyasi|

dekhyau chahti kamala nayan kau,
nisi-din rahti udasI||

Ae Udhai phiri gaye aaNgan,
Dari gaye gar phamsI|

Download Meditate - All God Mantra App

Download Meditate - All God Mantra

kesri tilak motin kI mala,
vrindavan ke basI||

Kahu ke man ko kou na janat,
logan ke man hamsI|

surdas prabhu tumhre daras kau,
Karvat laiho KasI||

Check Also

Sansar ke logo se aasha- Hari Bhajan By Vishnu Dutt

Advertisements Lyrics: Sansar ke logo se aasha Sansar ke logo se aasha na kiya karna ...