Home » Hari Bhajan » Ananth Roop Annanth Naam- Hari Jagannath Bhajan

Ananth Roop Annanth Naam- Hari Jagannath Bhajan

Lyrics:Ananth roop annanth naam

Ananth roop annanth naam,
Ananth roop annanth naam,
Aadhi Moola Narayana
Aadhi Moola Narayana

Ananth roop annanth naam,
Ananth roop annanth naam,
Aadhi Moola Narayana
Aadhi Moola Narayana

Viswa Roopa Viswa dhara
Viswa Roopa Viswa dhara
Viswavyapaka Narayana
Viswavyapaka Narayana
Viswa thejasa Pragnya Swaroopa
Viswa thejasa Pragnya Swaroopa
Hey Dhaya Sindho Krishna
Hey Dhaya Sindho Krishna
Hey Kripa Sindho Krishna
Hey Kripa Sindho Krishna

Download Meditate - All God Mantra App

Download Meditate - All God Mantra

Anantha Sayana Hey Jaganaatha
Anantha Sayana Hey Jaganaatha
Kamala Nayana Hey Madhava
Kamala Nayana Hey Madhava
Karuna Saagara Kaliya Nardhana
Karuna Saagara Kaliya Nardhana
Hey Dhaya Sindho Krishna
Hey Dhaya Sindho Krishna
Hey Kripa Sindho Krishna
Hey Kripa Sindho Krishna

Ananth roop annanth naam,
Ananth roop annanth naam,
Aadhi Moola Narayana
Aadhi Moola Narayana
Viswa Roopa Viswa dhara
Viswa Roopa Viswa dhara
Viswavyapaka Narayana
Viswavyapaka Narayana
Viswa thejasa Pragnya Swaroopa
Viswa thejasa Pragnya Swaroopa
Hey Dhaya Sindho Krishna
Hey Dhaya Sindho Krishna
Hey Kripa Sindho Krishna
Hey Kripa Sindho Krishna

Check Also

Itni Shakti Hume Dena Data- Hari Bhajan

Advertisements Lyrics: Itni shakti hame dena data Itni shakti hame dena data Man ka vishvas …